Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία Αντώνης Βίδος Ο.Ε επενδύοντας σταθερά σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο καθετοποιημένης παραγωγής επίπλου.

Άρτια εκπεδευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές σε νέας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό,επεξεργάζεται τα υλικά και υλοποιεί με πιστότητα και ακρίβεια τις κατασκευές πάντα σε συνεργσία με το σχεδιαστκό κομμάτι της εταιρείας,έτσι ώστε να μην υπάρχει καμιά απόκλιση από την προτότυπη μακέτα.

Παρέχουμε τεχνογνωσία και χειροτεχνία απαράμιλλης ποιότητας που συνδιάζεται με μια γρήγορη και αποδοτική εκτέλεση του έργου.