Χριστόπουλος

Σχεδιασμός και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου για την εταιρεία κοσμημάτων Χρστόπουλος.